C/ Valencia 248 3º 1ª 08007 Barcelona       Telèfon: 93 215 27 41        Mail: info@institutovascularfuentes.com

carotides

PATOLOGIA CAROTÍDIA, TRACTAMENT MÈDIC, ENDARTERECTOMIA, STENTING CAROTIDI

L'artèria caròtida, és la principal artèria que porta la sang al cervell. L'afectació arterioscleròtica d'aquesta artèria, és la principal causa encara que no l'única de l'infart cerebral, que és la tercera causa de mort als països desenvolupats. Amb el terme infart cerebral, es fa referència a una àmplia varietat de malalties que es manifesten per l'aparició de forma sobtada de símptomes que varien des de la debilitat d'un braç, a la pèrdua de la parla, la paràlisi, el coma o fins i tot la mort . L'infart cerebral a causa de arterioesclerosi de l'artèria carotídia es pot prevenir mitjançant una intervenció quirúrgica.

La majoria de les persones amb aquesta malaltia, no tenen símptomes durant molt de temps. Quan la "estretor" de la caròtida és prou important o es forma trombe en placa arterioscleròtica, es poden produir símptomes que poden ser a grans trets de 2 tipus:

  • Infart cerebral transitori: És un infart cerebral de mida petita, i els símptomes duren menys de 24 hores. És un esdeveniment que prediu que una persona té un alt risc de patir un infart cerebral major habitualment en el transcurs de dies o setmanes, per la qual cosa no s'ha de prendre a la lleugera, i davant símptomes que poguessin correspondre a problemes cerebrals com paràlisi o pèrdua de sensibilitat d'una extremitat, perduda de la parla, desviació de la comissura bucal o ceguesa d'un ull que es recuperin espontàniament d'acudir al seu metge amb urgència per valorar la possibilitat que tals símptomes estiguin produïts per una afectació arterioscleròtica de l'artèria caròtida , ja que en aquests pacients la confirmació del diagnòstic i realització d'una intervenció quirúrgica poden prevenir l'aparició d'un infart més gran.
  • Infart cerebral: És un infart que no es recupera, quedant en el pacient seqüeles com ara una paràlisi o pèrdua de la parla. Aquesta és una situació molt greu que fins i tot pot portar el pacient a la mort
    El diagnòstic de arteriosclerosi de les caròtides comença amb un examen físic acurat. En funció de les troballes trobats, el doctor pot sol·licitar-li altres proves per delimitar millor el diagnòstic, com un eco-doppler, una arteriografia o un angioressonància.

 

STENTINGTractament de l'arteriosclerosi carotídia

Quan la "estretor" de l'artèria caròtida arriba a un punt en què la probabilitat de tenir un infart cerebral és alta, el tractament a establir és una intervenció quirúrgica anomenada endarteriectomia carotídia. Aquesta consisteix a obrir l'artèria caròtida i netejar-la per dins, retirant la placa d'arteriosclerosi que s'ha format al llarg dels anys.

En cas d'alt risc quirúrgic, per edat o patologies associades, per antecedents de radiació o cirurgia prèvia del coll, s'indicaria el tractament endovascular de l'estenosi carotídia. Es practica una angioplàstia i stenting carotidi. Es realitza un cateterisme (per punció d'artèria femoral a nivell inguinal generalment), es dilata l'estenosi i s'implanta un Stent metàl·lic.
Si la "estretor" no és prou important el tractament que s'establirà serà farmacològic mitjançant fàrmacs que evitaran en la mesura possible la complicació de la placa arterioscleròtica. El seu especialista en Cirurgia Vascular li aconsellarà de forma individualitzada sobre quina és la millor opció per al seu cas.