C/ Valencia 248 3º 1ª 08007 Barcelona       Telèfon: 93 215 27 41        Mail: info@institutovascularfuentes.com

QUÈ SÓN?Port a cath

Es tracta de dispositius que s'implanten sota la pell, generalment al tòrax i que s'utilitzen per a l'administració de medicació intravenosa (quimioteràpia p.e.), derivats hematològics, fluidoteràpia ... També poden ser utilitzats per extreure mostres sanguínies. (Analítiques). Aquests sistemes consten de: reservori o càmera, catèter i connector.

INDICACIONS:

 • Administració de tractaments farmacològics per via endovenosa, generalment quimioteràpia sistèmica, durant llargs períodes d'temps.
 • Necessitat de puncions venoses repetides.
 • Absència / Deficiència d'accessos venosos perifèrics.

IMPLANTACIÓ:

Aquests dispositius es col·loquen completament dins el cos. Un extrem del catèter s'introdueix a la vena, mentre que l'altre extrem es connecta al reservori o càmera, que està col·locat completament sota de la pell.

 • Una vegada que el portal i el catèter es troben en el seu lloc i la cicatriu sana, únicament notarà una petita prominència sota la seva pell.
 • S'implanten per tant en quiròfan, en ambient estèril.
 • La durada de la intervenció quirúrgica és breu, oscil·la entre els 35 -50 minuts.
 • Es realitza sota anestèsia local i sedació.
 • Farem punció venosa ecoguiada, que reduirà significativament les possibles complicacions derivades de la punció. Comprovació radiològica de la correcta ubicació del catèter en Vena Cava Superior.
 • Se li administrarà una dosi d'antibiòtic profilàctic en quiròfan.

Després de la implantació, es pot utilitzar des del primer moment!

CURES I RECOMANACIONS:

 • Pot presentar molèsties o dolor postoperatori a la zona. En l'informe d'alta se li pautarà medicació al respecte.
 • Eviteu mullar la ferida fins retirar punts.
 • Cura de la ferida: Povidona iodada, gasa estèril i cobrir amb apòsit.
 • Durant els primers 7-10 dies eviti realitzar esforços / exercicis importants amb el braç del costat en què s'ha implantat el dispositiu. Després de la retirada de punts, podrà realitzar les seves activitats habituals.

COMPLICACIONS:

El procediment quirúrgic d'implantació d'aquests sistemes, condiciona un seguit de riscos o complicacions (la utilització d'ecografia intraoperatòria, la profilaxi antibiòtica i la heparinització (segellat) periòdica del sistema els redueix significativament).

 • Hematoma
 • Lesió arterial / hemorràgia
 • Fístula arteriovenosa
 • Lesió nerviosa
 • Pneumotòrax / Hemotòrax
 • Infecció / Bacterièmia / Sèpsia
 • Desconnexió o trencament del catèter i possible embolització del mateix
 • Trombosi Venosa / Trombosi del catèter

MANTENIMENT:

Sempre ha de manipular en condicions d'asèpsia!
El dia de la intervenció i en acabar cada tractament s'ha de realitzar rentat amb sèrum salí i posterior segellat amb heparina sòdica amb la finalitat de mantenir el dispositiu permeable evitant la trombosi / coagulació del mateix.
En cas que no vagi a utilitzar-se de forma indefinida, s'haurà de realitzar un segellat cada 4 setmanes.

QUAN ES RETIRA?

Finalitzat el tractament, es manté un temps prudencial. Si el seu oncòleg o metge responsable ho considera oportú, es pot procedir a la retirada del dispositiu.