C/ Valencia 248 3º 1ª 08007 Barcelona       Telèfon: 93 215 27 41        Mail: info@institutovascularfuentes.com

Recomendaciones pre-intervención varices

RECOMANACIONS PRE - INTERVENCIÓ

Se li practicarà una intervenció quirúrgica a la Clínica Tres Torres (c \ Dr. Roux, 76) per al tractament de varius essencials simptomàtiques en MMII.

La intervenció es realitzarà en quiròfan, amb anestèsia local + sedació i en règim ambulatori.

Ha de seguir les següents recomanacions prèvies a la intervenció:

 • Rasurar cama, engonal i pubis.
 • Dutxar-se abans d'acudir a realitzar el Marcatge ecogràfic de les varius.
 • Haurà d'acudir a la clínica 30 - 40 minuts abans de l'hora fixada d'intervenció. Haurà de passar per administració de la clínica.
 • Es recomana roba i calçat còmode / confortable.
 • No porti joies, maquillatge ni esmalt d'ungles.
 • HAURÀ D'ANAR ACOMPANYAT / A. (El dia de la intervenció no podrà conduir) - Màxim 3 acompanyants.
 • HAURÀ ANAR A DEJÚ (6 HORES) - No pot menjar ni beure a les 6 hores prèvies a la intervenció.
 • Portar proves PREOPERATÒRIES: analítica, electrocardiograma ...
  Pot prendre la seva medicació habitual a excepció d'Aspirina / Heparina / Sintrom.
 • MITJA ELÀSTICA DE COMPRESSIÓ - Institut Vascular Drs. Fuentes li proporcionarà la mitjana elàstica (el dia del marcatge o el dia de la intervenció). Mitjana dreta o esquerra (segons precisi) / de compressió normal o classe 2 (140 Din) - Haurà portar-la durant un mínim de 10 dies.