C/ Valencia 248 3º 1ª 08007 Barcelona       Telèfon: 93 215 27 41        Mail: info@institutovascularfuentes.com

Doctor José María Fuentes


FORMACIÓ

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat Central de Barcelona. Ciutat Sanitària Universitària de Bellvitge. Promoció 1993-1999. Data de Graduació: 1999.06.30. Nº de col·legiat: 08 - 34.871-4.

Adjudicació de plaça M.I.R. en Angiologia i Cirurgia Vascular a l'Hospital General Universitari Vall d'Hebron, amb el Nº d'ordre: 76. Proves selectives del Ministeri de Sanitat i Consum 1999-2000. Data d'Adjudicació: 20-06-2000.

Metge intern resident (M.I.R) en Angiologia i Cirurgia Vascular en el període: 17-7-2000 a 17-07-2005

Cursos de Doctorat i obtenció de Suficiència Investigadora a la Universitat Autònoma de Barcelona 2000-2003.

Certificat bàsic per a la realització d'exploracions vasculars no invasives. Expedit al setembre de 2003 per la comissió avaluadora per a l'homologació dels laboratoris de diagnòstic vascular a Espanya. Capítol de diagnòstic vascular no invasiu de la Societat Espanyola d'Angiologia i Cirurgia Vascular.


EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Metge Adjunt d'Urgències (M.A.U.) del servei d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular a l'Hospital General Universitari Vall d'Hebron des del 17-07-2005

Metge Adjunt del Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular a la Clínica Plató - Fundació Privada des del 01-09-2005 al 31-10-2005.

Metge Adjunt del Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular a l'Hospital Sagrat Cor de Barcelona des del 01-11-2005

Metge Adjunt d'Urgències del servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular a l'Hospital de Barcelona (Assistència Sanitària Col·legial) des del 17-11-2005.

Metge Especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular de la Clínica Tres Torres de Barcelona. (Activitat Privada)

Director de l'Institut Vascular Drs. Fuentes des de novembre de 2010.


19 COMUNICACIONS ACCEPTADES EN CONGRESSOS NACIONALS COM A PRIMER SIGNANT:

By Pass aorto-TBC infectat. Actitud terapèutica. A la societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular. Març 2001. JM. Fonts, S. Bellmunt, N. Reuneixi, A. Rodríguez Mori, T. Solanich, M.Matas.
Cerclatge com a opció terapèutica en les fuites tipus I distals. En VI Reunió per Angiólogos i Cirurgians Vasculars. Setembre 2001. JM. Fonts, J. Maeso, V. F. Valenzuela, J. Royo, N. Reuneixi, M. Matas.
Trombe aòrtic Mural com a causa d'embolisme arterial perifèric. A la Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular. Febrer 2002. JM. Fonts, J. Maeso, A. Rodríguez Mori, C. Arañó, V. González, M. Matas.
Trombe aòrtic Mural com a causa d'embolisme arterial perifèric. (Poster). Al Congrés Nacional de la S.E.A.C.V. Madrid. Maig 2002. JM. Fonts, J. Maeso, A. Evangelista, V.Fernández Valenzuela, C. Arañó, V. González, M. Matas.
Casuística, evolució i resultats de les FAV per HD en els últims anys. En VII Reunió per Angiólogos i Cirurgians Vasculars. Setembre 2001. JM.Fuentes, J.Maeso, C. Arañó, R. Bofill, J. Royo M. Matas.
Factors de risc en la progressió de l'estenosi carotídia moderada. En el Curs de Doctorat: Actualització diagnòstica i terapèutica de la isquèmia cerebrovascular. 11-12 abril 2002.
Factors de risc en la progressió de l'estenosi carotídia moderada. A la Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular. (Octubre 2003). JM.Fuentes, J.Maeso, C. Arañó, J. Juan, JM. Escribano, T. Solanich, M. Matas.
Resultats de la cura CHIVA en relació al diàmetre preoperatori de la vena safena interna. En el XI Congrés Nacional De l'Capítol de Flebologia de la S.E.A.C.V. Abril 2003. JM. Fonts, J. Maeso, JM. Escribano, J. Juan, V. Fernández, M. Matas.
Canvis en el diàmetre del coll i del sac aneurusmático després reparació endovascular. Al Congrés Nacional d'Angiologia i Cirurgia Vascular XLVIII Jornades Angiológicas Espanyoles. La Corunya. 28-31 de Maig 2003. JM. Fonts, J. Maeso, V. Fernández, C. Arañó, A. Rodríguez - Mori, J. Royo, M. Matas.
Factors de risc en la progressió de l'estenosi carotídia moderada. En VI Congrés Nacional del Capítol de Diagnòstic Vascular No Invasiu. Oviedo, 27 Setembre 2003 JM. Fonts, J. Maeso, J. Juan, JM. Escribano, T. Solanich, M. Matas.Pseudoaneurisma de femoral superficial i síndrome de Ehler-Danlos en edat infantil. Maneig terapèutic. A la VIII Reunió per angiólogos i cirurgians vasculars. Sta Cristina d'Aro, 30 setembre a 3 octubre del 2003. JM Fuentes, J Juan, JM Escribano, B Álvarez, M Boqué, T Solanich, V González, J Valera, M Matas.
Cas per a discussió: Un coll aneurismático no habitual. A la VIII Reunió per angiólogos i cirurgians vasculars. Sta Cristina d'Aro, 30 setembre a 3 octubre del 2003. JM Fuentes, J Maeso, V Fernández, JM Domínguez, R Mori, R Bofill, M Matas.
Canvis en el diàmetre del coll i del sac aneurusmático després reparació endovascular. A la Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular. Curs 2003-2004. JMª. Fonts, J. Maeso, R. Bofill, V. González, T. Solanich, M. Matas.
Trombosi venosa profunda d'extremitats inferiors. És possible el diagnòstic en absència d'Eco-Döppler? En el XII Congrés Nacional Del capítol De Flebologia. 50 Jornades Angiológicas. Sitges 02-05 juny 2004. JMª. Fonts, V. González, J. Valera, JM. Domínguez, T. Solanich, M. Matas.
Devalvulación de la vena safena interna en la cirurgia hemodinàmica venosa. En VII Congrés Nacional del Capítol de Diagnòstic Vascular No Invasiu. 50 Jornades Angiológicas. Sitges 2-5 juny 2004. JMª. Fonts, J. Juan, JMª. Escribano, J. Maeso, A. Rodríguez, M. Matas.
Canvis en el diàmetre del coll i del sac aneurusmático després reparació endovascular. En el XXV Congrés Nacional de Cirurgia. Madrid 09-12 novembre 2004. JMª. Fonts, J. Maeso, J. Valera, A. Rodríguez, V. González, V. Fernández, M. Matas
Diagnòstic de la trombosi venosa profunda d'extremitats inferiors mitjançant escala modificada de Wells. En el XIII Congrés Nacional Del capítol De Flebologia. Girona - abril 2005. JMª. Fonts, G. Mestres, V. González, J. Valera, JM. Domínguez, M. Quintana, M. Matas.
Proposta d'escala modificada de Wells per al diagnòstic de la trombosi venosa. JMª. Fonts, J. Juan, JMª. Escribano, J. Valera, JM. Domínguez, V. González, M. Matas. A la Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular. Curs 2004-2005. Acadèmia de ciències mèdiques de Catalunya i Balears.
Utilitat de l'ecocardiografia transesofàgica amb contrast en el tractament endovascular de l'aorta toràcica. A les LI Jornades angiológicas espanyoles - I Congrés del Capítol de Cirurgia Endovascular de l'S.E.A.C.V. Cadis 2- 4 juny 2005. JMª. Fonts, A. Evangelista, J. Maeso, V. Fernández, V. González, M. Matas.


33 COMUNICACIONS ACCEPTADES EN CONGRESSOS NACIONALS COM A SEGON O SEGÜENTS SIGNANTS.


15 PUBLICACIONS

Estudi “Artyc” Estudi epidemiològic observacional, prospectiu i multicèntric. Avaluació del tractament amb Clopidogrel i l'emplenament en pacients amb malaltia arterial perifèrica. Any 2000.

Ensayo Clínico: “Dobesilato500/1” Estudi multicèntric, aleatoritzat, doble cec, paral·lel, comparat amb placebo per valorar l'eficàcia del Dobesilat càlcic en el tractament de la insuficiència venosa crònica. Any 2002-2004.


PREMIS I BEQUES:

Premi Valls i Serra a la millor comunicació oral presentada a la Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular. Acadèmia de ciències mèdiques de Catalunya i Balears. Curs acadèmic 2001-2002. Trombe aòrtic Mural com a causa d'embolisme arterial perifèric.

Beca FAES 2004 per a l'estada en el servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular del Barnes Jewish Hospital - Washington University. Sant Louis. Missouri. E.E.U.U.


MEMBRE DE LES SOCIETATS CIENTÍFIQUES:

  • Societat Catalana d´Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular.
  • Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular.
  • Capítol de Diagnòstic Vascular No Invasiu de la S.E.A.C.V.
  • Capítol de Flebologia de la S.E.A.C.V.
  • Capítol de Cirugia Endovascular de la S.E.A.C.V.
  • European Society of Vascular Surgery.