C/ Valencia 248 3º 1ª 08007 Barcelona       Telèfon: 93 215 27 41        Mail: info@institutovascularfuentes.com

FORMACIÓ

Diplomada en Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ciutat Sanitària Universitària Vall d'Hebron. Promoció 1996-1999. Data de Graduació: 1999.07.01.
Nº de col·legiat: 39811
Postgrau d'Infermeria "Atenció infermeria al malalt cardiològic". Escola Universitària Bellvitge. Curs acadèmic 2002-2003.
Postgrau d'Infermeria Quirúrgica Cardiovascular. Escola Universitària Vall d'Hebron. Curs acadèmic 2002-2003.
Postgrau d'Anestèsia i Reanimació. Escola Universitària Ciències de la Salut. Universitat Autònoma de Barcelona. Curs acadèmic 2002-2003.

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Infermera d'Atenció Primaria en el Cap Sant Fèlix II. Any 2000.

Infermera d'Urgències Hospital Consorci Sanitari de Terrassa. Any 2001.

Infermera Quirúrgica Consorci Sanitari de Terrassa. Any 2002-2004.

Infermera d'Urgències a l'Hospital Universitari Vall d’Hebron. Any 2000.

Infermera Quirúrgica a l'Hospital Universitari Vall d’Hebron. Anys 2002-2016.

Infermera Quirúrgica a l'equip de trasplantament d'órgans i teixits de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron. Anys 2005-2010.

Coordinadora del Àrea Quirúrgica del Parc Sanitari Pere Virgili. Any 2009.

Obtenció de plaça per convocatòria específica de procés selectiu de la categoria diplomada en infermeria (dsi-t.Lliure- 2010)

Infermera Quirúrgica a l'Institut Vascular Drs. Fuentes. Anys 2005-actualitat.

Gestió Administrativa a l'Institut Vascular Drs. Fuentes. Anys 2010-actualitat.

Supervisora ​​l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. A l'actualitat.


FORMACIÓ PROFESSIONAL

CURS PROCÉS DE DONACIÓ I TRASPLANTAMENTS D'ÒRGANS I TEIXITS. 2007. Hospital Universitari Vall d'Hebron. (30h)

CURS ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA CARDÍACA. 2006. Servei de Cirurgia Cardíaca Hospital Universitari Vall d'Hebron. (20h)

CURS II CURS D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA. 2007. Servei de Cardiologia Hospital Universitari Vall d'Hebron. (20h)

CURS III CURS D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA CARDÍACA I ANESTÈSIA A CARDIOPATIES. 2008. Servei de Cardiologia Hospital Universitari Vall d'Hebron. (20h)

CURS IV CURS D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA CARDÍACA I POST OPERATORI. 2009. Servei de Cardiologia Hospital Universitari Vall d'Hebron. (20h)

CURS V CURS D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA CARDÍACA I PERFUSIÓ. 2010. Servei de Cardiologia Hospital Universitari Vall d'Hebron (20h)

CURS VI CURS D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA CARDÍACA I CIRURGIA MINIMAMENT INVASIVA. 2011. Servei de Cardiologia Hospital Universitari Vall d'Hebron (20h)

CURS D'ASSISTÈNCIA RESPIRATÒRIA I VENTILACIÓ MECÀNICA PER INFERMERIA. 2008. CENTRES D'ESTUDIS SANITARIS (20h)

CURS IV CURS D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA ENDOVASCULAR. 2006. Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular Hospital Universitari Vall d'Hebron. (30h)

CURS V CURS D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA ENDOVASCULAR. 2007. Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular Hospital Universitari Vall d'Hebron. (30h)

CURS VII CURS INTERNACIONAL D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA ENDOVASCULAR. 2009. Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular Hospital Universitari Vall d'Hebron. (20h)

CURS VIII CURS INTERNACIONAL D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA ENDOVASCULAR. 2010. Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular Hospital Universitari Vall d'Hebron. (20h)

CURS IX CURS INTERNACIONAL D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA ENDOVASCULAR. 2011. Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular Hospital Universitari Vall d'Hebron. (20h)

CURS DE SUPERVISIÓ (DIRECCIÓ, ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ). 2004. Col.legi oficial d'Infermeria de Barcelona. (28h)

CURS D'INTERVENCIONISME VASCULAR PER A INFERMERIA. 2008. Hospital Joan XXIII de Tarragona.

CURS DIAGNÒSTIC D'INFERMERIA A L'ATENCIÓ HOSPITALÀRIA. 2007. Centre d'Estudis de Catalunya. (20h)

CURS INFERMERIA MEDICO QUIRÚRGICA. 2007. Centre d'Estudis de Catalunya. (80h)

CURS AVANÇAT DE LAPAROSCÒPIA UROLÒGICA. 2005. Servei d'Urologia Hospital Universitari Vall d'hebron. (4h)

CURS VISIO GENERAL DELS PROCESSOS D'INFERMERIA EN SAP. 2009. Hospital Universitari Vall d'Hebron. (12,50h).

CURS PROCÉS DE DONACIÓ I TRASPLANTAMENTS D'ÒRGANS I TEIXITS. 2007. Hospital Universitari Vall d'Hebron. (30h)

CURS ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA CARDÍACA. 2006. Servei de Cirurgia Cardíaca Hospital Universitari Vall d'Hebron. (20h)

CURS II CURS D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA. 2007. Servei de Cardiologia Hospital Universitari Vall d'Hebron. (20h)

CURS III CURS D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA CARDÍACA I ANESTÈSIA A CARDIOPATIES. 2008. Servei de Cardiologia Hospital Universitari Vall d'Hebron. (20h)

CURS IV CURS D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA CARDÍACA I POST OPERATORI. 2009. Servei de Cardiologia Hospital Universitari Vall d'Hebron. (20h)

CURS V CURS D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA CARDÍACA I PERFUSIÓ. 2010. Servei de Cardiologia Hospital Universitari Vall d'Hebron (20h)

CURS VI CURS D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA CARDÍACA I CIRURGIA MINIMAMENT INVASIVA. 2011. Servei de Cardiologia Hospital Universitari Vall d'Hebron (20h)

CURS D'ASSISTÈNCIA RESPIRATÒRIA I VENTILACIÓ MECÀNICA PER INFERMERIA. 2008. CENTRES D'ESTUDIS SANITARIS (20h)

CURS IV CURS D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA ENDOVASCULAR. 2006. Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular Hospital Universitari Vall d'Hebron. (30h)

CURS V CURS D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA ENDOVASCULAR. 2007. Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular Hospital Universitari Vall d'Hebron. (30h)

CURS VII CURS INTERNACIONAL D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA ENDOVASCULAR. 2009. Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular Hospital Universitari Vall d'Hebron. (20h)

CURS VIII CURS INTERNACIONAL D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA ENDOVASCULAR. 2010. Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular Hospital Universitari Vall d'Hebron. (20h)

CURS IX CURS INTERNACIONAL D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA ENDOVASCULAR. 2011. Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular Hospital Universitari Vall d'Hebron. (20h)

CURS DE SUPERVISIÓ (DIRECCIÓ, ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ). 2004. Col.legi oficial d'Infermeria de Barcelona. (28h)

CURS D'INTERVENCIONISME VASCULAR PER A INFERMERIA. 2008. Hospital Joan XXIII de Tarragona.

CURS DIAGNÒSTIC D'INFERMERIA A L'ATENCIÓ HOSPITALÀRIA. 2007. Centre d'Estudis de Catalunya. (20h)

CURS INFERMERIA MEDICO QUIRÚRGICA. 2007. Centre d'Estudis de Catalunya. (80h)

CURS AVANÇAT DE LAPAROSCÒPIA UROLÒGICA. 2005. Servei d'Urologia Hospital Universitari Vall d'hebron. (4h)

CURS VISIO GENERAL DELS PROCESSOS D'INFERMERIA EN SAP. 2009. Hospital Universitari Vall d'Hebron. (12,50h).

CURS SAP INFERMERIA D'ACTIVITAT QUIRÚRGICA. 2009. Hospital Universitari Vall d'Hebron. (5h)

CURS LA IMPLANTACIÓ DE L'MARCAPASSOS DES QUIRÒFAN. 2006. Servei Cardiologia Vall d'Hebron.

CURS XX CURS DE MARCAPASSOS I ARÍTMIES. 2006. Servei Cardiologia Vall d'Hebron.

CURS INTERVENCIÓ TABAQUISME DES DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA. 2001. (20h)

CURS MESOTERAPIA HOMEOPÀTICA. 2015. CENTRE D'ESTUDIS ISMET

CONGRÉS / MEETING XVI CONGRÉS NACIONAL DE INFERMERIA VASCULAR. 2004. Associació Espanyola d'Infermeria Vascular.

CONGRÉS / MEETING TRACTAMENT DE LES TRENCAMENTS MASSIVES DEL MANEGOT ROTATORIS. 2004. First Barcelona Shoulder Course.

CONGRÉS / MEETING 4T CONGRÉS CATALÀ DE CIRURGIA. 2003. Societat Catalana de Cirurgia (20h)

CONGRÉS / MEETING XVIII CONGRÉS NACIONAL D'INFERMERIA VASCULAR. 2006. Associació Espanyola d'Infermeria Vascular.

JORNADA 1ª JORNADA SOBRE ACTUALITZACIÓ DE LES CURES D'INFERMERIA A LES ÚLCERES PER PRESSIÓ. 2000. Escola d'Infermeria Vall d'Hebron. (10h)

CURS LA IMPLANTACIÓ DEL MARCAPASSOS DES QUIRÒFAN. 2006. Servei Cardiologia Vall d'Hebron.

CURS XX CURS DE MARCAPASSOS I ARÍTMIES. 2006. Servei Cardiologia Vall d'Hebron.

CURS INTERVENCIÓ TABAQUISME DES DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA. 2001. (20h)

CURS MESOTERAPIA HOMEOPÀTICA. 2015. CENTRE D'ESTUDIS ISMET

CONGRÉS / MEETING XVI CONGRÉS NACIONAL DE INFERMERIA VASCULAR. 2004. Associació Espanyola d'Infermeria Vascular.

CONGRÉS / MEETING TRACTAMENT DE LES TRENCAMENTS MASSIVES DEL MANEGOT ROTATORIS. 2004. First Barcelona Shoulder Course.

CONGRÉS / MEETING 4T CONGRÉS CATALÀ DE CIRURGIA. 2003. Societat Catalana de Cirurgia (20h)

CONGRÉS / MEETING XVIII CONGRÉS NACIONAL D'INFERMERIA VASCULAR. 2006. Associació Espanyola d'Infermeria Vascular.

JORNADA 1ª JORNADA SOBRE ACTUALITZACIÓ DE LES CURES D'INFERMERIA A LES ÚLCERES PER PRESSIÓ. 2000. Escola d'Infermeria Vall d'Hebron. (10h)


 

DOCÈNCIA FORMACIÓ REGLADA

COL·LABORACIÓ DOCENT EN PRÀCTIQUES CLÍNIQUES. 1999-2000. Hospital Vall d'Hebron.

COL·LABORACIÓ DOCENT EN PRÀCTIQUES CLÍNIQUES. 2000-2001. Hospital Vall d'Hebron.

COL·LABORACIÓ DOCENT EN PRÀCTIQUES CLÍNIQUES. 2002-2003. Escola Universitària Creu Roja. (Hospital de Terrassa)

COL·LABORACIÓ DOCENT PRÀCTIQUES POSTGRAU D'INFERMERIA QUIRÚRGICA. 2005-2006. Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital Vall d'Hebron.

COL·LABORACIÓ DOCENT PRÀCTIQUES POSTGRAU D'INFERMERIA QUIRÚRGICA. 2008-2009. Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital Vall d'Hebron.

COL·LABORACIÓ DOCENT COM PROFESSORA EN EL IV CURS D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA ENDOVASCULAR. 2006. Hospital Vall d'Hebron.

COL·LABORACIÓ DOCENT COM PROFESSORA EN EL V CURS D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA ENDOVASCULAR. 2007. Hospital Vall d'Hebron.

COL·LABORACIÓ DOCENT COM PROFESSORA EN EL VII CURS D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA ENDOVASCULAR. 2009. Hospital Vall d'Hebron.

COL·LABORACIÓ DOCENT COM PROFESSORA EN EL VIII CURS INTERNACIONAL D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA ENDOVASCULAR. 2010. Hospital Vall d'Hebron.

COL·LABORACIÓ DOCENT COM PROFESSORA EN EL IX CURS INTERNACIONAL D'ACTUALITZACIÓ EN CIRURGIA ENDOVASCULAR. 2011. Hospital Vall d'Hebron.


 

COMUNICACIONES/PONÈNCIES EN CONGRESSOS

"ESTUDI COMPARATIU DOS TÈCNIQUES QUIRÚRGIQUES EN EL TRACTAMENT DE LES VARIUS" XVI Congrés Infermeria Vascular. 2004.

"ESTUDI DESCRIPTIU COMPARATIU DE 2 TÈCNIQUES QUIRÚRGIQUES AL TRACTAMENT DE VARIUS" 4t Congrés Català de cirurgia- 4es Jornades d'Infermeria en Cirurgia. 2003.

"TRAQUEOSTOMIA" XIII Jornades Catalanes d'Estudiants d'Infermeria. 1999.

"CURES INFERMERS A PACIENTS PEDIÀTRIC DURANT UN TRASPLANTAMENT HEPÀTIC: PREVENCIÓ, SEGURETAT I CONFORT" II Congrés Nacional d'Infermeria en Cirurgia. 2010.