C/ Valencia 248 3º 1ª 08007 Barcelona       Telèfon: 93 215 27 41        Mail: info@institutovascularfuentes.com

I.- Política de protecció de dades de l'Institut Vascular Drs. Fuentes

A través del present avís, Institut Vascular Drs. Fuentes SL (en endavant "Institut Vascular Drs. Fuentes") informa els usuaris d'aquest lloc sobre la seva política de protecció de dades personals, amb la finalitat que decideixin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a Institut Vascular Drs. Fuentes les dades personals que els puguin ser sol·licitats.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar les dades en tots els camps d'un específic formulari. Si no subministressin totes les dades considerades necessàries, que es destacaran indicant-amb un asterisc, Institut Vascular Drs. Fuentes podrà no prestar-un (s) determinat (s) servei (s) (en el cas d'un formulari per a un determinat servei) .

L'usuari haurà d'omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a Institut Vascular Drs. Fonts o a qualsevol tercer a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, d'ara endavant LOPD, s'informa els usuaris de l'existència de fitxers automatitzats en els quals s'emmagatzemen les dades que es recullen en els diferents formularis d'aquest lloc.

Els fitxers automatitzats de dades són responsabilitat de Institut Vascular Drs. Fuentes, la direcció actual és C/València 248, 3-1 08007 Barcelona (Espanya) excepte que explícitament s'indiqui altre responsable per a un fitxer concret.

Mitjançant l'enviament d'aquesta informació, l'usuari autoritza expressament a Institut Vascular Drs. Fuentes o al responsable del fitxer que específicament s'indiqui a tractar les seves dades personals, fins i tot aquells relatius a la salut, en la mesura que siguin necessaris per al compliment i manteniment de les relacions existents entre les parts així com, si és el cas, l'enviament, per qualsevol mitjà inclosos els electrònics, de publicitat o altres ofertes que puguin resultar del seu interès de l'entitat i tercers amb què estableixi vincles de col·laboració, autoritzant l'usuari a aquesta entitat responsable a tractar les dades per a enviar-li la informació que més s'adapti a les seves necessitats específiques.

En cas que Institut Vascular Drs. Fuentes es proposés cedir a tercers les dades personals dels usuaris que recull a través d'aquest lloc, ho comunicarà degudament als afectats especificant la identitat dels cessionaris i la finalitat amb què va a tractar les dades que es cedeixen.

Si l'usuari és menor d'edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis de la web. Institut Vascular Drs. Fuentes s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

Institut Vascular Drs. Fuentes o aquella entitat que sigui en qualsevol moment al seu torn responsable del fitxer, es compromet a guardar la confidencialitat respecte de les dades contingudes en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable a l'efecte. Així mateix, s'informa a l'usuari que, mitjançant escrit dirigit a l'entitat a l'adreça C/València 248, 3-1 08007 Barcelona (Espanya) a l'atenció del Departament de Relacions Professionals o per correu electrònic a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altra normativa aplicable a l'efecte .